Generalforsamling i AS Valdresbanen 2018
Alle aksjonærer inviteres til generalforsamling i AS Valdresbanen på Dokka stasjon lørdag 25. mai kl. 14.00.

Sakliste:
1. Åpning v/styreleder
2. Godkjenning av innkalling og fullmakter.
3. Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen
4.   Godkjenning av årsberetning 
5. Godkjenning av årsregnskap og framlegging av      revisjonsmelding
6. Valg av styre og valgnemnd

Årsmøte i Nye Valdresbanen 2018
Alle medlemmer i  Nye Valdresbanen inviteres til årsmøte på Dokka stasjon lørdag 25. mai kl. 15.00.

Sakliste:
1. Åpning v/ styreleder
2. Godkjenning av innkalling og sakliste
3. Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen
4.  Godkjenning av årsmelding 
5. Godkjenning av årsregnskap og framlegging av revisjonsmelding
6. Fastsetting av årskontingent for 2020
7. Valg av styre, valgnemnd og revisor

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *