Styrene

 

AS Valdresbanen

Styret:

Nicolai Christie (til 2019), styreleder

Bjørn Karsrud (til 2018), nestleder

Hans Olav Fykop  (til 2019), styremedlem

Per Carlsen (til 2018), styremedlem

Kevin Dennis Fossum (til 2018), styremedlem

 

Varamedlemmer:

Margit Rognerud (til 2019)

Jon Kato Madsen ( til 2019)

Kåre Langedal (til 2018)

Einar Revling (til 2018)

 

Revisor:

Jon Kato Madsen 

 

Nye Valdresbanen

Styret:

Nils Håkon Sandersen (til 2018), styreleder

Rune Strand (til 2019), varamedlem

Christian Eriksen ( til 2019), nestleder

Johnny Rosenberg (til 2018), varamedlem

Amund Rasten (til 2018), styremedlem

Svein Trondhjem (til 2019), varamedlem

Per Carksen (til 2018), styremedlem

Olaf Reisegg (til 2018), varamedlem

Johan Adler Ribe (til 2018), styremedlem

Finn Dalen (til 2018), varamedlem

Hans Olav Fykop (til 2019), styremedlem

Stian Carlsen (til 2019), varamedlem

Bjørge Huth (til 2019), styremedlem

Ivar Aars (til 2019), varamedlem

 

Revisor:

Bjørn Karsrud (til 2019)