Generalforsamling i AS Valdresbanen 2020

Alle aksjonærer inviteres til generalforsamling i AS Valdresbanen på
Dokka stasjon lørdag 6. juni kl. 15.00.
Sakliste:

1. Åpning v/styreleder
2. Godkjenning av innkalling og fullmakter
3. Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen
4. Årsberetning for 2019
5. Årsregnskap og revisjonsmelding for 2019
6. Valg av styre og valgnemnd

Årsmøte i Nye Valdresbanen 2020

Alle medlemmer i Nye Valdresbanen inviteres til årsmøte på Dokka
stasjon lørdag 6. juni kl. 15.30.

Sakliste:

1. Åpning v/styreleder
2. Godkjenning av innkalling og sakliste
3. Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen
4. Årsmelding for 2019-2020
5. Årsregnskap og revisjonsmelding for 2019
6. Fastsetting av årskontingent for 2021
7. Valg av styre, valgnemnd og revisor