Opplev gamle Valdresbanen på dresin i 2021 !

AS Valdresbanen og interesseforeningen Nye Valdresbanen leier i år ut dresiner for 25. året på rad.

Fra 1. juni 2021  er strekningen Dokka–Hov (23,7 km) på Valdresbanen åpen for dresinkjøring. Strekningen omfatter stasjonene Dokka, Odnes, Fluberg, Bjørnerud og Hov.

Et flott stopp eller mål på turen Hov–Dokka/Dokka–Hov er Dokkadeltaet nasjonal vårmarkssenter med fugletårn eller Sagvika badeplass (etter 10 km). Dresinbanen går gjennom et flott jordbrukslandskap, Dokkadeltaet og langs Randsfjorden. Fra Sagvika/Odnes til Hov går turen gjennom variert landskap – tett skog, sprengte fjell, jorder og over Lausgardselva akkompagnert av stadige gløtter med fjordutsikt. En dresintur bringer deg tett på naturen, og er en unik opplevelse! 

Du kan leie tandemdresiner og enkeltdresiner hos Shell på Dokka og på Hov stasjon. Alle turer avsluttes på samme sted man starter turen, og lengden på turen kan tilpasses med å snu før man kommer til enden av strekningen.

NB! På grunn av smittevernrestriksjoner i forbindelse med koronaepedemien må alle inntil videre ta med egne hjelmer og gule vester, som er påbudt å bruke under kjøring på sporet. Se ellers oppslag om forholdsregler på stasjonene Dokka og Hov.