Opplev gamle Valdresbanen på dresin i 2022

AS Valdresbanen og interesseforeningen Nye Valdresbanen leier i år ut dresiner for 26. år på rad.

Fra og med 29. mai er strekningen Dokka–Hov (23,7 km) på Valdresbanen åpen for dresinkjøring. Strekningen omfatter stasjonene Dokka, Odnes, Fluberg, Bjørnerud og Hov.

Et flott stopp eller mål på turen Hov–Dokka/Dokka–Hov er Dokkadeltaet nasjonale våtmarkssenter med fugletårn eller Sagvika badeplass (etter 10 km). Dresinbanen går gjennom et flott jordbrukslandskap, Dokkadeltaet og langs Randsfjorden. Fra Sagvika/Odnes til Hov går turen gjennom variert landskap – tett skog, fjellskjæringer, jorder og over Lausgardselva akkompagnert av stadige gløtter med fjordutsikt. En dresintur bringer deg tett på naturen, og er en unik opplevelse! 

Du kan leie tandemdresiner og enkeltdresiner hos Shell på Dokka (Storgata 54), Hov stasjon (Lausgardsvegen 11) eller bestille på vår hjemmeside under «BOOKING». Vær oppmerksom på at turer bestill på vår hjemmeside MÅ starte fra Dokka. Alle turer avsluttes på samme sted man starter turen, og lengden på turen kan tilpasses med å snu hvor man vil.

NB! Hjelmer og gule vester er påbudt under kjøring. Vi oppfordrer alle til selv å ta med hjelmer og vester. Hvis ikke er vester og hjelmer å finne i putekasse på Dokka stasjon, sammen med førstehjelspakker og sykkelkurver. Putekassen kan du låse opp med dresinnøkkelen du får hos Shell. Hos Shell på Dokka får du utlevert nøkler, dresinseter og dresinkontrakt som skal gjennomleses og signeres. På Hov får du nødvendig utstyr overlevert av stasjonsmesteren.