Generalforsamling i AS Valdresbanen 2024

Alle aksjonærer inviteres til generalforsamling i
AS Valdresbanen på Dokka stasjon lørdag 8. juni kl. 14.00

Sakliste:

1. Åpning v/styreleder
2. Godkjenning av innkalling og fullmakter
3. Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen
4. Årsberetning for 2023
5. Årsregnskap og revisjonsmelding for 2023
6. Valg av styre, valgnemnd og revisor

Med vennlig hilsen
Nicolai Christie, styreleder

 

Årsmøte i Nye Valdresbanen 2024

Alle medlemmer i Nye Valdresbanen inviteres til årsmøte på 
Dokka stasjon lørdag 8. juni kl. 16.00.

Forslag til dagsorden:

1. Åpning v/styreleder
2. Godkjenning av innkalling og sakliste
3. Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen
4. Årsmelding for 2023-2024
5. Årsregnskap og revisjonsmelding for 2023
6. Fastsetting av årskontingent for 2024
7. Innkomne forslag
8. Valg av styre, valgnemnd og revisor

Med vennlig hilsen
Torgrim Kristoffersen, styreleder

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *