Nyheter

Bompengar til Valdresbanen
Kr 55.130 til Bompengeaksjonen 2018

Nye Valdresbanen er straks i mål med bompengeaksjon for 2018. Per 19. desember 2018 har Nye Valdresbanen  klart å samle inn 720.020 kroner i bompengeinntekter til Valdresbanen,  i løpet av 16 år.

Tusen hjarteleg takk til alle som kjøper symbolske bompengebillettar! Det kjem vel med i arbeidet for Valdresbanen. Bompengebillett med jernbanemotiv vil i løpet av hausten bli sendt ut til alle som har betalt inn pengar for bompengebillett. Pengane frå bompengeaksjonen 2017 har blant anna gått til innkjøp av tømmerklype til den skinnegaånde gravemaskinen og til innkjøp og ombygging av ein skinnegåande traktor som kan trekke grasklipparen til Valdresbanen. Inntektene frå bompengebilletten kjem derfor vel med til denne banen som går gjennom både Vestre Toten, Søndre Land, Nordre Land, Sør-Aurdal, Etnedal og Nord-Aurdal..

Bompengebillettar kjøper ein ved å betale inn minimum 110 kroner til Nye Valdresbanen på bankkontonr. 2140.04.46358 og merke innbetalinga med «Bompengebillett». Du kan også kjøpe fleire billettar og for eksempel gi bort som gave. Bompengeaksjonen er eit svært viktig bidrag til drifta av Valdresbanen. Pengane blir i tillegg til vegetasjonsrydding brukt til vedlikehald på motorvogner og anna rullande materiell.

 I 2003 kom det inn: 42.000 kroner i bompenger, i 2004: 33.055 kroner, i 2005: 24.650 kroner, i 2006: 29.244 kroner, i 2007: 41.600 kroner, i 2008: 51.010 kroner, i 2009: kr 70.654, i 2010 kr 57.922, i 2011: kr 53.700, i 2012: kr 50.205. i 2013: kr 58.160, i 2014: kr 41.350, i 2015 kr 56.370, i 2016 kr. 3.900 og i 2017  kr 53.725. I 2018: kr 55.130. Innsamla sidan 5. november:  2.570.

Totalt i bompenger alle 16 år til nå: 720.020 kroner. Gjennomsnitt per år: kr 45.001. Gjennomsnitt per dag i 2018: kr 156,17. Innsamlingsmål for 2018: kr 50.000.

 

Nye Valdresbanen
Postboks 122
2901 FAGERNES

Kontonr.: 2140.04.46358

Sist oppdatert: 19. desember 2018

16.900 dresinkroner i 50-årsgave

Det kom inn hele 16.900 kroner øremerket dresinkjøp i forbindelse med Nicolai Christies 50-årsdag i september. Tre nye dresiner ble kjøpt inn i sommer og dresingaven finansierer den ene av dresinene. Nye Valdresbanen gratulerer valdresbaneentusiasten med overstått jubileum og nytter anledningen til å takke alle givere!