Nyheter

Bompengar til Valdresbanen

Kr 53.725 til Bompengeaksjonen 2017

 

Nye Valdresbanen har klart å samle inn over 664.890 kroner i bompengeinntekter til Valdresbanen på 15 år. Tusen hjarteleg takk til alle som kjøper symbolske bompengebillettar! Det kjem vel med i arbeidet for Valdresbanen. Bompengebillett med dresinmotiv vart i desember sendt til alle som kjøpte bompengebillett i året som gjekk. Pengane frå bompengeaksjonen 2017 har blant anna gått til innkjøp av tømmerklype til den skinnegaånde gravemaskinen og til innkjøp og ombygging av ein skinnegåande traktor som kan trekke grasklipparen til Valdresbanen. Inntektene frå bompengebilletten kjem derfor vel med til denne banen som går gjennom både Toten, Land og Valdres.

Bompengebillettar kjøper ein ved å betale inn minimum 110 kroner til Nye Valdresbanen på bankkontonr. 2140.04.46358 og merke innbetalinga med «Bompengebillett». Du kan også kjøpe fleire billettar og for eksempel gi bort som gave. Bompengeaksjonen er eit svært viktig bidrag til drifta av Valdresbanen. Pengane blir i tillegg til vegetasjonsrydding brukt til vedlikehald på motorvogner og anna rullande materiell.

 I 2003 kom det inn: 42.000 kroner i bompenger, i 2004: 33.055 kroner, i 2005: 24.650 kroner, i 2006: 29.244 kroner, i 2007: 41.600 kroner, i 2008: 51.010 kroner, i 2009: 70.654 kroner, i 2010 kr 57.922, i 2011: kr 53.700, i 2012: kr 50.205. i 2013: kr 58.160, i 2014: kr 41.350, i 2015 kr 56.370 og i 2016 kr. 3.900. I 2017:  kr 53.725. Innsamla sidan sist: kr 3.000.

Totalt i bompenger alle 15 år til nå: 664.890 kroner. Gjennomsnitt per år: 44.326. Gjennomsnitt per dag i 2017: kr 147,19. Mål for 2017 var: kr 50.000.

 

Nye Valdresbanen
Postboks 122
2901 FAGERNES

Kontonr.: 2140.04.46358

Sist oppdatert: 1. januar 2018

 

16.900 dresinkroner i 50-årsgave

Det kom inn hele 16.900 kroner øremerket dresinkjøp i forbindelse med Nicolai Christies 50-årsdag i september. Tre nye dresiner ble kjøpt inn i sommer og dresingaven finansierer den ene av dresinene. Nye Valdresbanen gratulerer valdresbaneentusiasten med overstått jubileum og nytter anledningen til å takke alle givere!