BM 86 Forum

Er et samarbeidsforum mellom Arendalsbanen, Flekkefjordbanen, Krøderbanen og Valdresbanen som ble opprettet 31.11.2014

Bakgrunnen for opprettelse av forumet var et ønske fra Jernbanemuseet om at museumsbanene burde gå sammen i et eget forum for bl.a  å utveksle erfaringer, reservedeler, ideer om fremtidig drift  for å kooridinere disse aktivitetene.