Styrene

 

AS Valdresbanen

Styret:

Nicolai Christie (til 2023), styreleder

Bjørn Karsrud (til 2024), nestleder og kasserer

Hans Olav Fykop  (til 2023), styremedlem

Per Oddvar Carlsen (til 2024), styremedlem

Kevin Dennis Fossum Mcardle (til 2024), styremedlem

Jon Kato Madsen (til 2023), styremedlem

 

Varamedlemmer:

Margit Rognerud (til 2023)

Jan Peter Diemar (til 2024)

Einar Revling (til 2023)

Øivind Sandberg (til 2023)

Jonny Rosenberg (til 2024)

Mona Haugom (til 2024)

Ann Kristin Tomasbråten Carlsen (til 2024)

 

Revisor:

Jon Kato Madsen 

 

Nye Valdresbanen

Styret:

Torgrim Kristoffersen (til 2023), styreleder

Torger Sjåheim (til 2023), varamedlem

Laila-Iren Ødegård ( til 2024), nestleder

Svein Trondhjem (til 2023), varamedlem

Rune Ødegården (til 2024), styremedlem

Nicolai Christie (til 2023), varamedlem

Kjartan Nyvang Dyrstad ( til 2024), styremedlem

Olaf Reisegg (til 2024), varamedlem

Bjørge Huth (til 2023), styremedlem

Ivar Aars (til 2024), varamedlem

Hans Olav Fykop (til 2023), styremedlem og kasserer

Stian Tomasbråten Carlsen (til 2023), varamedlem

Kjetil Aasheim (til 2024), styremedlem

Finn Dalen (til 2023), varamedlem

 

Revisor:

Margit Rognerud