Styrene

 

AS Valdresbanen

Styret:

Nicolai Christie (til 2021), styreleder

Bjørn Karsrud (til 2022), nestleder og kasserer

Hans Olav Fykop  (til 2021), styremedlem

Per Carlsen (til 2022), styremedlem

Kevin Dennis Fossum (til 2022), styremedlem

 

Varamedlemmer:

Margit Rognerud (til 2021)

Jon Kato Madsen ( til 2021)

Einar Revling (til 2022)

 

Revisor:

Jon Kato Madsen 

 

Nye Valdresbanen

Styret:

Bjørn Karsrud (til 2021), styreleder

Rune Strand (til 2021), varamedlem

Bjørge Huth ( til 2021), nestleder

Rune Ødegården (til 2022), varamedlem

Kjartan Nyvang Dyrstad ( til 2022), styremedlem

Nicolai Christie (til 2021), varamedlem

Svein Trondhjem (til 2021), styremedlem

Olaf Reisegg (til 2022), varamedlem

Torgrim Kristoffersen (til 2022), styremedlem

Ivar Aars (til 2022), varamedlem

Hans Olav Fykop (til 2021), styremedlem og kasserer

Stian Carlsen (til 2021), varamedlem

Laila-Iren Ødegård (til 2021), styremedlem

Finn Dalen (til 2021), varamedlem

 

Revisor:

Margit Rognerud