Styrene

 

AS Valdresbanen

Styret:

Nicolai Christie (til 2021), styreleder

Bjørn Karsrud (til 2020), nestleder

Hans Olav Fykop  (til 2021), styremedlem

Per Carlsen (til 2020), styremedlem

Kevin Dennis Fossum (til 2020), styremedlem

 

Varamedlemmer:

Margit Rognerud (til 2021)

Jon Kato Madsen ( til 2021)

Einar Revling (til 2020)

 

Revisor:

Jon Kato Madsen 

 

Nye Valdresbanen

Styret:

Bjørn Karsrud (til 2021), styreleder

Rune Strand (til 2021), varamedlem

Bjørge Huth ( til 2021), nestleder

Amund Rasten (til 2020), varamedlem

Kjartan Nyvang Dyrstad ( til 2020), styremedlem

Nicolai Christie (til 2021), varamedlem

Svein Trondhjem (til 2021), styremedlem

Olaf Reisegg (til 2020), varamedlem

Johan Adler Ribe (til 2020), styremedlem

Ivar Aars (til 2020), varamedlem

Hans Olav Fykop (til 2021), styremedlem og kasserer

Stian Carlsen (til 2021), varamedlem

Laila-Iren Ødegård (til 2021), styremedlem

Finn Dalen (til 2021), varamedlem

 

Revisor:

Margit Rognerud