Styrene

 

AS Valdresbanen

Styret:

Nicolai Christie (til 2025), styreleder

Bjørn Karsrud (til 2024), nestleder og kasserer

Hans Olav Fykop  (til 2025), styremedlem

Per Oddvar Carlsen (til 2024), styremedlem

Kevin Dennis Fossum Mcardle (til 2024), styremedlem

Jon Kato Madsen (til 2023), styremedlem

 

Varamedlemmer:

Jan Peter Diemar (til 2024)

Einar Revling (til 2025)

Øivind Sandberg (til 2025)

Jonny Rosenberg (til 2024)

Mona Haugom (til 2024)

Ann Kristin Tomasbråten Carlsen (til 2024)

 

Revisor:

Jon Kato Madsen 

 

Nye Valdresbanen

Styret:

Torgrim Kristoffersen (til 2024), styreleder

Monika Sandvik Midtbøen (til 2025), varamedlem

Laila-Iren Ødegård ( til 2024), nestleder

Svein Trondhjem (til 2025), varamedlem

Rune Ødegården (til 2024), styremedlem

Johan Adler Ribe (til 2025), varamedlem

Kjartan Nyvang Dyrstad ( til 2024), styremedlem

Olaf Reisegg (til 2024), varamedlem

Bjørge Huth (til 2025), styremedlem

Ivar Aars (til 2024), varamedlem

Hans Olav Fykop (til 2025), styremedlem og kasserer

Stian Tomasbråten Carlsen (til 2025), varamedlem

Kjetil Aasheim (til 2024), styremedlem

Finn Dalen (til 2025), varamedlem

 

Revisor:

Per Oddvar Carlsen