Om oss

Om AS Valdresbanen og Nye Valdresbanen

AS Valdresbanen ble stiftet på konstituerende generalforsamling på Fagernes 19. april 1991. Bakgrunnen var Samferdselsdepartementets krav om at det må stå et ansvarlig selskap bak konsesjoner for jernbanedrift. Samtidig ønsket foreningen Nye Valdresbanen den økonomiske delen av turist- og chartertogdriften skilt ut som en egen forretningsmessig enhet. Selskapet har vel 1.000 aksjonærer, som består av enkeltpersoner, lag, foreninger, kommuner og bedrifter. Nye Valdresbanen er største enkeltaksjonær, med ca. 20 prosent av aksjene. Samlet aksjekapital er kr 468.100.

AS Valdresbanen står for drift av dresinkjøring og turist- og chartertogvirksomhet. Siden starten i 1989 har Nye Valdresbanen (NVB) og AS Valdresbanen (ASVB) transportert 14.738 passasjerer på banen, i tillegg til 3000-4000 dresinturister. Tilsammen på alle disse årene har vi hatt en omsetning på 7 mill. kroner. Vognparken til AS Valdresbanen består av tre motorvogner av typen BM 86 og ei styrevogn, tre lukka godsvogner og ei flatvogn. En av motorvognene (86.12) er restaurert og revidert. Det arbeides med å skaffe midler til restaurering av motorvogn nummer to (86.10). Selskapet har både tandemdresiner og enkeltdresiner til utleie.

Målet er å ruste opp Valdresbanen til å bli en turist- og veterantogbane som kan bli en spydspiss for turismen til Toten, Land og Valdres, slik som Flåmsbana, Beitostølen, Jotunheimen og Skibladner er det i sine respektive distrikter.

Foreningen Nye Valdresbanen har som formål:

  • Fremme interessen for Valdresbanen
  • Utvikle Valdresbanen som turistbane
  • Skape et togtilbud til nytte for lokalbefolkningen i Valdres, Land og på Toten
  • Vekke interessen for den historiske og samfunnsmessige verdien ved banen.
  • NVB har som overordnet mål å få i gang ordinær togtrafikk på Valdresbanen, og ønsker at en operatør gjenopptar godstrafikken på banen.

Jernbanen opplever i dag en ny tid som transportmiddel. Flere og flere europeiske land tar nå konsekvensene av at toget er det mest miljøvennlige transportalternativet. NVB mener derfor at det var en forhastet avgjørelse å legge ned trafikken på Valdresbanen, og vil derfor oppfordre bedrifter, lag, organisasjoner og enkeltpersoner til å støtte det arbeidet foreningen gjør for å få i gang togtrafikken på banen. NVB er organisert med et styre på sju medlemmer.

For å stimulere til større interesse for jernbanen og Valdresbanen spesielt, utgir NVB diverse materiell (bl.a. bok, t-skjorte og postkort) tilknyttet Valdresbanen.

Nye Valdresbanens bankgiro: 2140 40 46358 (Etnedal sparebank).

Foreningen Nye Valdresbanen hadde i 2006 i alt 543 betalende medlemmer. Du kan også bli med og bruke og bevare Valdresbanen:

  • Bli medlem av Nye Valdresbanen