Nyheter

Bompengar til Valdresbanen
Kr 57.110 til Bompengeaksjonen 2018

Nye Valdresbanen klarte å samle inn 57.110 kroner i bompengar i 2018! Ved starten på 2019 har Valdresbanens støttespelarar kjøpt bompengebillettar for 722.000 kroner.

Vi går straks i gang med ein ny bompengeaksjon for 2019. Bompengebillett med jernbanemotiv vil i løpet av hausthalvåret bli sendt ut til alle som har betalt inn pengar for bompengebillett i 2019. Pengane frå bompengeaksjonen går til vedlikehold av motorvogner,dresinprosjekt og vegetasjonsrydding på denne banen som går gjennom både Toten, Land og Valdres.

Bompengebillettar kjøper ein ved å betale inn minimum 120 kroner til Nye Valdresbanen på bankkontonr. 2140.04.46358 og merke innbetalinga med «Bompengebillett». Du kan også kjøpe fleire billettar og for eksempel gi bort som gave. Bompengeaksjonen er eit viktig bidrag til drifta av Valdresbanen.

 I 2003 kom det inn: 42.000 kroner i bompenger, i 2004: 33.055 kroner, i 2005: 24.650 kroner, i 2006: 29.244 kroner, i 2007: 41.600 kroner, i 2008: 51.010 kroner, i 2009: kr 70.654, i 2010 kr 57.922, i 2011: kr 53.700, i 2012: kr 50.205. i 2013: kr 58.160, i 2014: kr 41.350, i 2015 kr 56.370, i 2016 kr. 3.900 og i 2017  kr 53.725. I 2018: kr 57.110. Innsamla 19. – 31. desember:  kr 1.980.

Totalt i bompenger alle 16 år til nå: 722.000 kroner. Gjennomsnitt per år: kr 45.125. Gjennomsnitt per dag i 2018: kr 156,46. Innsamlingsmål for 2018: kr 50.000.

 

Nye Valdresbanen
Postboks 122
2901 FAGERNES

Kontonr.: 2140.04.46358

Sist oppdatert: 31. desember 2018

16.900 dresinkroner i 50-årsgave

Det kom inn hele 16.900 kroner øremerket dresinkjøp i forbindelse med Nicolai Christies 50-årsdag i september. Tre nye dresiner ble kjøpt inn i sommer og dresingaven finansierer den ene av dresinene. Nye Valdresbanen gratulerer valdresbaneentusiasten med overstått jubileum og nytter anledningen til å takke alle givere!