Bli medlem i Nye Valdresbanen.

Har du lyst til å bli medlem i Nye Valdresbanen ?

Medlemskontingent er for tiden kr 265,- pr. år og innbetales til konto 2050.47.07785. Husk å merk innbetalingen med «Medlemskontigent».

Hvis du i tillegg til medlemskontingent ønsker å støtte vårt frivillige arbeid økonomisk er vi veldig takknemlig for det. Du merker da innbetalingen med «Medlemskontingent+Gave».

Som medlem får du tilsendt vår nyhetsblad «På Banen». Du er også hjertelig velkommen til å delta på fremtidige dugnader som blir annonsert på vår hjemmeside.

Innmeldingsskjema:

Klikk her for å komme til skjema.