Togmateriell

 

AS Valdresbanen er eier av en del jernbanemateriell. Vi skal her prøve å fortelle litt om matriellet samt gi en kort beskrivelse av historien og hva de forskjellige enhetene benyttes til nå.
Først en oversikt over hvilket materiell AS Valdresbanen er i besittelse av: 

  • 3 stk. motorvogner, type BM86, kjøpt av NSB i 1997-98
  • 1 stk. styrevogn, type BFS86, kjøpt av NSB i 1997-98
  • 1 stk. flatvogn, Type Kbps, overtatt fra NSB i 1994
  • 2 stk. lukket godsvogn, type G4, stasjonsvogner fra Fagernes, overtatt fra NSB i 1990
  • 1 stk. lukket godsvogn, type Gbs, overtatt fra NSB i 1998
  • His 21 76 210 2 404-1
  • Lblps 21 76 805 3 003-7
  • Gps 21 76 150 0 039-4
De mest spennende enhetene er våre tre motorvogner BM86. En motorvogn har både motorer og seter til passasjerer som en vanlig togvogn. Nummering av disse vognene (kalles literering) er:
-BM 86 M 10, BM 86 G 12 og BM 86 F 19.Vi har i tillegg en styrevogn med litra BFS 86 L 94. Denne vognen har ikke egne motorer, men kan kobles sammen med en motorvogn, og styre denne motorvognen.Alle vognene er bygget av Strømmens Værksted rundt 1953. Samtlige av våre vogner var ved levering til NSB av typen 6 F, senere BM 86 F. Under årenes gang har de blitt bygget om slik at andre underlitreringer. F.eks. så har 86.10 fått underbetegnelsen M, mens 86.12 har fått underbetegnelsen G. Dette har sammenheng med at vognene på 80-tallet ble ombygget fra F-utgaven slik at de skulle bli mer moderne og hensiktsmessige for den trafikken de var ment for.
  BM 86 M 10 ble ombygget i 1986, og er den av våre vogner som er desidert mest ombygget. Dette har sammenheng med at vogna var en av de siste NSB hadde i ordinær drift. Vogna trafikkerte Rørosbanen helt til 1996! Av ombygginger som er gjort med vogna kan det nevnes: Den har fått sveiset igjen frontdøra i ende 1, den er støyisolert, og den har fått installert nye buss-seter. I tillegg er vogna lakkert i NSB-nydesign. Vogna står på Eina st.
 
  BM 86 G 12 ble ombygget i 1966. 86.12 fikk innstallert nye seter på 60-tallet etter initiativ fra turistnæringen, men er ellers original slik den var ved levering. Vogna er lakkert i fargene til NSB-gammeldesign. 86.12 står idag på Eina. Vogna har byttet bremserør, og er driftsvogn nr 1. BM 86.12 ble satt i drift på Valdresbanen sommeren 2005.
  Siste motorvogn er BM 86 F 19. Dette er den eneste motorvognen som ikke er ombygget, den er derfor helt original med vendbare seter og original lakk. Den står på Eina. Den har en god motor, men er den siste motorvognen som vil bli satt i drift. Vogna ble startet opp for første gang på 7 år i 2003, men må ha totalrevisjon før den kan brukes igjen.
  Til slutt har vi Styrevogna, BFS 86 L 94. Dette er en styrevogn av 86-serien bygget ved Strømmens Værksted i 1954. Vogna har i de siste årene gått på Numedalsbanen, der AS Valdresbanen overtok den fra. Vogna er, som man også ser ut fra litreringen, også ombygget. Det som er gjort er at den har fått innstallert nye seter av buss-typen. Vognen har råteskader og mangler klappsete i ende 2.
Den står på Bjørgo, og hva som skjer med den er noe usikkert.
  AS Valdresbanen har en flatvogn av typen Kbps, en vogntype som var meget vanlig hos NSB før, bl.a. i tømmertransport og andre transporter som krevde åpne vogner. De har gjennom tiden blitt benyttet til de fleste transporter på jernbanen. AS Valdresbanen har planer om å benytte vogna i forbindelse med dugnader langs sporet, der den vil tjene som tømmervogn.
  AS Valdresbanen har også to lukkede vogner av typen G4, som også var en vanlig vogn hos NSB. Disse er imidlertid tatt helt ut av trafikk idag. De to vognene AS Valdresbanen har var tidligere stasjonsvogner på Fagernes. De benyttes idag bare som lagervogner på Bjørgo stasjon. Videre har vi en lukket godsvogn av litt nyere type, Gbs. Den benyttes idag som delelager for våre motorvogner, og står på Eina st.