Bli aktiv i Nye Valdresbanen

 

Nye Valdresbanen har mange entusiastiske medlemmer som både med pengestøtte og ulønnet arbeidsinnsats støtter opp om foreningens formål, som er å opprettholde togdrift på Valdresbanen. Uten denne støtten hadde Valdresbanen antagelig ugjenkallelig vært en saga blott.

Vi ønsker nå å trekke flere av foreningens nesten 400 medlemmer inn i arbeidet med togdriften og alt arbeid som er nødvendig for å få til dette, slik at vi blir en mest mulig aktiv forening, og de fleste kan bidra med ett eller annet. For de fleste av arbeidsoppgavene er det unødvendig med jernbanefaglig bakgrunn, så vi oppfordrer alle til å ta kontakt med oss, så finner vi sikkert noe som passer akkurat deg.

Vi trenger frivillige både ute på sporet og på Eina for istandsetting og vedlikehold av 3 motorvogner og 1 styrevogn. (En styrevogn er en vogn uten motorer, men med førerplass og styreinnretninger slik at toget kan styres derfra.)

Tilsyn og vedlikehold av sporet mellom Eina og Dokka er Jernbaneverkets ansvar, men på grunn av etatens begrensede kapasitet og økonomi må vi i stor grad selv sørge for at sporet er farbart. Særlig gjelder dette rydding av vegetasjon og utbedring etter flomskader. Strekningen Dokka – Bjørgo er «nedlagt», dvs at den ikke lenger er en del av det nasjonale jernbanenettet, og derfor har Jernbaneverket ikke noe ansvar verken for visitasjon eller vedlikehold. Derfor må vi gjøre alt sammen med egne krefter. Skal vi klare å berge dette sporet for ettertiden, må vi sørge for at det blir brukt.

Langs hele Valdresbanen er det et gigantisk arbeid som må utføres for å få ryddet uønsket vegetasjon vekk fra sporet. Vi håper at noen av våre venner og medlemmer kan hjelpe oss med dette. Ta kontakt med oss, det er trivelig arbeid og sosialt.

Til å vedlikeholde/restaurere våre 4 togvogner trenger vi mange forskjellige kategorier fagfolk. Vi nevner i fleng motormekanikere, elektrikere, rørleggere, snekkere, salmakere/møbeltapetserere, malere/lakkerere. Vi trenger også kreative hjerner som kan tenke ut flere måter å tjene penger på.

Vi trenger dere alle sammen for å få alle vognene våre i drift, så meld deg til tjeneste jo før jo heller. Skriv et brev og fortell litt om deg selv til

AS Valdresbanen
Postboks 22
2882 Dokka

eller ring Nicolai Christie (tlf. 950 39 071), eller send e-post:

nicolai.christie@valdresbanen.no

Husk å oppgi navn, adresse, tlf.nr. ev. e-postadresse, slik at vi finner deg igjen.