Fakta om dresinen

 

Karl Friedrich Christian Ludwig, Baron Drais von Sauerbronn (Karl Drais) er mannen bak dresinen. Han ble født i Karlsruhe i Tyskland 29. april 1785 og døde 66 år gammel, 10. desember 1851. Karl Drais var en tysk forstmann og offiser, og sønn av en høytstående hoffembetsmann. Han ble tvunget av familien inn i en embetskarriere, selv om han ønsket å bli ingeniør. I 1813 oppfant han sykkelens forgjenger; løpemaskinen eller dresinen. Foruten løpemaskinen, som var hans viktigste oppfinnelse, oppfant han blant annet en kjøttmaskin og en skrivemaskin. Hans navn lever i dag videre gjennom «draisinen».

En dresin er et fremkomstmiddel som går på jernbaneskinner. Den har gjennom årene blitt brukt til persontransport for å inspisere og arbeide på jernbanen, til gruvedrift og i de senere år som opplevelsesaktivitet.