Dresinutleie

 

 
Dresinsykling på Valdresbanen – i år sørover langs Randsfjorden
Se hovedsiden valdresbanen.no for all informasjon om dresinutleie.
 

Nedenfor kan du se anbefalte overnattingssteder

 

Overnattingsmuligheter

  • Dokka Motell (Esso) – tlf.; 61 11 02 69