Dugnader

Velkommen til dugnad på Dokka jernbanestasjon lørdag 3. september 2022 kl 10.00

Følgende arbeid er planlagt utført:

  • Inspeksjon, rydding og forberedelse til restaurering av styrevogn 86-94 som er flyttet fra Bjørgo.
  • Motor til tralle skal flyttes fra dresinkontoret og opp på henger.
  • Det skal skiftes trykkluftslange på OBW7 samt prøvestartes.
  • Maling av godsvogn.
  • Annet forefallende arbeid i den grad tiden tillater dette.

Vi satser på å tenne grillen i løpet av dagen samt tid til noe sosialt samvær blir det også.

Alle er hjertelig velkommen !