Togkjøring 2003

Første togkjøring 2003. Gjøvik – Eina – Dokka t/r

Foto: Nils Håkon Sandersen og Per Carlsen