Vegetasjonsrydding på Valdresbanen (2 video)

Her er Nils Håkon Sandersen og Christian Eriksen i gang med vegetasjonsrydding langs sporet.

 

Video: Nils Håkon Sandersen og Christian Eriksen.