Er det fortsatt mulighet å leie dresin på strekningen Tonsåsen – Bjørgo?

Det er dessverre ikke mulig å leie dresin på denne strekningen i år.  Grunnen til dette er at vår sammarbeidspartner for utleie gikk over til annet virksomhet.
Vi arbeider med å få noen andre til å overta, og kommer tilbake på vår hjemmeside når dette er ordnet.