Er det mulighet til å slå opp telt langs banen ?

Teltere anbefales Dokka camping (Dokka) ved Dokkaelva eller Lyngstrand Camping ved Randsfjorden (mellom Fluberg og Hov).

Det er svært få (hvis noen) steder langs dresintraséen som egner seg til å slå opp telt. Telting eller annen overnatting utenfor jernbanegjerdet må avtales med den enkelte grunneier – store deler av omkringliggende landskap er innmark og beitemark.