Kan barn under hhv. 4 år og 2 år tas med på dresintur?

Barn 2–4 år må ha eget, egnet barnesete på dresinturen, eller sitte sammen med en voksen på dresinbenken som passer på (den voksne må holde seg fast i dresinen med minst en hånd). 

Hov Stasjon har egnede barneseter til utlån (må bestilles ved booking). 

Vi anbefaler ikke å ta med barn under 2 år på dresin; dresinene er ikke egnet til å feste f.eks. bil-barneseter på. Bæremeis man selv ev. bruker på (vanlig) sykkeltur med barn under 2 år kan kanskje være et alternativ for noen? (Dresinene krever ingen balansering, men er tunge, har lang bremselengde og kan spore av.)