Kan avvik oppstå i driften ?

Vedlikehold av dresintraseen (ink. fjerning av vegetasjon) og dresinene foregår på frivillig basis. Det kan derfor være en del vegetasjon langsmed og i dresintraseen utover sesongen i perioder, og skulle det oppstå større uregelmessigheter kan opprydding/reparasjon ta noe tid.