Kan jeg online booke både tandem- og enkeltdresin på samme bookingsnummer?

Nei.  Av tekniske årsaker må du dessverre bestille tandem og enkel dresin hver for seg med separate booking nummer.  Husk å ta med alle booking numrene ved utlevering av dresinene.