Kan jeg ta med hund på dresintur ?

Ja, hunden kan være med på tur, men må være i bur når dresinen er i bevegelse av sikkerhetsmessige grunner (dresintraseen er dessuten vond for hundepoter). Bur (max. 61 cm bredt) kan festes med jekkestropper på dresinens trekantede bagasjebrett. 

Leies dresin på Dokka, må man selv ta med bur og jekkestropper; leies dresin på Hov Stasjon, er det bur/stropper til utlån der. 

NB! Hundebur på dresin vil gjøre det vanskeligere å snu dresinen. Båndtvang i perioden 1. april til 20. august; frem til 1. oktober i beiteområder.