Velkommen til Valdresbanen

 Dresinsesongen 2017 er avsluttet.   Takk til alle besøkende og velkommen tilbake i 2018.

Har du lyst til å prøve en sykkeltur på skinner? Da er dresinkjøring på Valdresbanen noe for deg. AS Valdresbanen og interesseforeningen Nye Valdresbanen leier i år ut dresiner for 21. året på rad.

Dresinutleien i 2017 foregå på strekningen mellom Dokka og Hov, og inkluderer da stasjonene Dokka, Odnes, Fluberg, Bjørnerud og Hov. Mellom Hov og Dokka er det 23,7 kilometer.
Benytt sjansen og prøv denne flotte strekningen.

Et flott stopp eller mål på turen til Hov er Sagvika badeplass med fasiliteter mellom Odnes og Fluberg. Strekningen til Sagvika er på 10 km hver vei, og går gjennom flott jordbrukslandskap, Dokkadeltaet og langs Randsfjorden. Sagvika badeplass er opparbeidet av Odnes Vel. Et flott mål for alle som er på tur!

Sesongen avsluttes søndag 29. oktober 2017.

Tips om en frastjålet dresin mottas med stor takk til Nils Håkon Sandersen, tlf 920 39 100.

Dresinutleien foregår i år fra Shell-stasjonen på Dokka, Storgata 54.

I tillegg har vi i år 2 tandem til utleie på Hov stasjon, ring tlf. 941 55 734 for å avtale leie av dresin fra Hov stasjon.
Spørsmål om utleie fra Dokka rettes til AS Valdresbanen 99 44 87 11. Dette nummeret tar ikke imot tekstmeldinger.
Bruk 920 39 100 for evt. teksmeldinger.

På forhånd må du legge inn en reservering på vårt reservasjonssystem:
https://as-valdresbanen.reservio.com/

Shell skal IKKE kontaktes angående bestillinger eller praktiske spørsmål. Bestillinger samme dag må gjøres på telefon, se under:

Spørsmål rundt dresinturer kan rettes til Nils Håkon på tlf 920 39 100. Han ringer tilbake hvis han ikke tilfeldigvis er tilgjengelig der og da. Send gjerne en tekstmelding hvis det ikke passer å ringe, eller du ikke får svar med en gang.

Hos Shell kan du betale, lese og underskrive dresinreglementet, samt få utdelt dresinnøkkel, hjelmer, førstehjelpsskrin, sykkelkurv og dresinsete. Ta gjerne med egen hjelm istedet.

Pga vegetasjon må man sykle med langbukser. Har det vært regnbyger er det anbefalt regnbukse.
Shell har åpen fra kl 6 til klokken 24, og du bestemmer selv når du begynner og slutter!

En dresintur bringer deg tett på naturen, og er en unik opplevelse! God tur!

Pris for å leie dresiner:

  • Tandemdresin kr. 450,-
  • Enkeldresin kr. 350,-

Dersom du vil ha med deilig mat, kan Shell tilby baguetter: Ost/Skinke, Karbonade, Egg/Bacon, Roastbeef, Dokkabaguett. De har også forskjellige boller: Rosiner, Sjokolade, Hvete, Spelt.

Les vår bruksanvisning i hvordan en dresin fungerer (Det besvarer også en del spørsmål man har): BRUKSANVISNING.

Viktig: Kontrakt og regler for bruk av dresin: klikk her
Har du mulighet, skriv den ut, fyll inn det kan og ta den med til SHELL Dokka.

Klikk på dresinutleie i menyen for tips til overnattingssteder.

Rent at draisine on Valdresbanen i Norway

You are welcome to rent draisines (rail bikes or trolleys) between Dokka and Hov (23,7 km). Dokka is situated 43 km west of Gjøvik and 56 km east of Fagernes in Valdres. You may hire a draisine at the Shell-station, Storgata 54, Dokka (06.00-24.00). You park your car at Dokka station. From Dokka the old railwy line runs along the river Dokka, the Dokka delta an the lake Randsfjorden.

At Sagvika, 10 km east of Dokka, you can go for a swim in Randsfjorden. Here it is also nice to take a rest.

Because of vegetation along the line, we recommend long-legged trousers.

TA draisine trip on Valdresbanen is an unique adventure!

To book a tour in advance visit https://as-valdresbanen.reservio.com/

Please read our contract: Contract *
If possible, bring at printet and filled in version to SHELL

Prices:
Tandem: kr 450
Single draisine: 350

Maak een uitstapje met een spoorfiets (draisine) op de Valdresspoorweg in Noorwegen

Heb je zin om te proberen fietsen op oude treinsporen? Dan is deze fietstocht op de oude Valdresspoorweg iets voor jou. Je huurt de spoorfietsen (draisinen) in Dokka, een dorpje gelegen op 43 km ten westen van Gjøvik en 56 km ten oosten van Fagernes in Valdres. Met de gehuurde spoorfietsen leg je het traject Dokka-Hov af, dit is 23,7 km lang. Vanaf Dokka rijd je langs de rivier Dokka, de Dokkadelta en Randsfjorden. In de buurt van Sagvika is er een mooie plek om pootje te baden. Dit is ongeveer 10 km vanaf Dokka.

Spoorfietsen kan men huren in het Shell-tankstation in Dokka, Storgata 54 (06.00-24.00). Reserveren is mogelijk https://as-valdresbanen.reservio.com/. Normaal gezien zijn er voldoende fietsen ter beschikking. Omwille van de begroeiing raden we aan om een lange broek te dragen.

Een fietstocht op oude treinsporen brengt je dicht bij de natuur, en is echt een unieke beleving.

Prijzen voor de huur van spoorfietsen:

Tandem: kr 450

Eenpersoonsfiets: kr 350
Potensial for 150.000 kubikk tømmer på Valdresbanen

Ole Helmer Bjørlien i Trevekst Oppland mener at Rail Consult har gjort et for lavt anslag når det gjelder potensialet for frakt av tømmer på Valdresbanen.

Det kom fram under tømmertogseminaret som ble arrangert på Dokka fredag. Mens Rail Consult hadde anslått potensialet til 60.000 kubikk anslo Bjørlien potensialet til opp mot 150.000 kubikk.

– I tillegg kommer mulig frakt av bioenergi og flis, sa Bjørlien. Men Bjørlien konkluderte samtidig med at en slik transport ikke ville være lønnsom i forhold til lastebiltransport.

– I stedet for at det offentlige bruker 300 millioner kroner på å ruste opp Valdresbanen, burde heller pengene brukes til å investere i Gjøvikbanen, vegnettet eller treforedling i vårt eget distrikt, sa Bjørlien.

Han fikk støtte fra Guttorm Tysnes i Norges Lastebileierforbund. Tysnes sa at Lastebileierforbundet ikke har noe imot tømmerfrakt på bane og at tømmerbilsjåfører og lastebilselskap helst vil ha kort frakt av tømmer. Men han mente at 300 millioner kroner burde brukes til opprusting av vegnettet og at tømmerfrakt på Valdresbanen ville bli svært ulønnsomt i forhold til frakt med lastebil.

Gaute Nøkleholm fra Nortømmer viste til at Norge i dag bare avvirker 40 prosent av tilveksten, mot 75 prosent i Sverige og 60 prosent i Finland. Nøkleholm sa at tømmerbehovet sørover på kontinentet, mot Nord-Afrika og den nære østen i tida framover vil bli enormt. Og at det her ligger et kjempestort potensial. Derfor er det også et stort potensial for frakt av tømmer og biomasse ut av Norge ved hjelp av tog. Nøkleholm viste også til at bruk av trevirke i mange industriprodukt er sterkt økende.

I dag er det sju private godstogselskap som tar på seg transportoppdrag på det norske jernbanenettet. På seminaret var disse representert ved Heimon Winkelmann, som har bygd opp jernbaneselskapet Grenland Rail. Et tømmertogselskap på Valdresbanen vil være et av disse private selskapene, primært med lokale interessenter involvert.

Ove Skovdal og Bjørn Bryne i Rail Consult, som har laget mulighetsstudien om tømmertransport på Valdresbanen med mulighet for terminaler på Reinsvoll, Trevatn, Bjørnerud, Odnes, Dokka og Tonsåsen, opplyste at anslaget på 60.000 kubikk i året er et konservativt anslag. 60.000 kubikk innebærer frakt med to matetog med diesellokomotiv til Eina i uka, og derfra viderefrakt med et 350 meter langt tog med elektrisk lok til papirfabrikken i Grums ved Karlstad i Sverige. De framholdt at en økning til 90.000 kubikk i året ville være optimalt. Det kan man klare uten å øke utgiftene vesentlig. Det vil også gjøre transporten konkurransedyktig på denne avstanden, når man ser vekk fra investeringskostnadene i infrastrukturen.

Fra AS Valdresbanen ble det vist til at man gjennom en opprustning av Valdresbanen med ny ballast, sviller og skinner også vil kunne kjøre persontog og turisttog på banen i større hastighet enn før og at dette også må tas med i beregningene. Rail Consult har i sin rapport anslått at man etter en opprustning av Valdresbanen vil kunne opprette en persontogforbindelse som bruker 2 timer og 20 minutt mellom Dokka og Oslo S.

Januar 2013